Είδη της Οικογένειας Euteliidae (Euteliid Moths) στην Κρήτη

To είδος Eutelia adulatrix αποτελεί τον μοναδικό γνωστό εκπρόσωπο της οικογένειας Euteliidae στο νησί της Κρήτης. Περισσότερες πληροφορίες για το είδος ακολουθούν με την επιλογή του κατάλληλου εικονίδιου.

butterfliesofcrete.com