Είδη της Οικογένειας Praydidae (False Ermine Moths) στην Κρήτη

Τα παρακάτω είδη είναι τα γνωστά μέλη της οικογένειας Praydidae που απαντούν στο νησί της Κρήτης. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες για κάθε είδος, επιλέγοντας το σχετικό εικονίδιο.

butterfliesofcrete.com