Είδη της Οικογένειας Bombycidae (Silkworm moths) στην Κρήτη

To είδος Bombyx mori αποτελεί τον μοναδικό γνωστό εκπρόσωπο της οικογένειας Bombycidae στο νησί της Κρήτης (εκτρεφόμενο). Περισσότερες πληροφορίες για το είδος ακολουθούν. με την επιλογή του κατάλληλου εικονίδιου. 

butterfliesofcrete.com