Είδη της Οικογένειας Coleophoridae (Casebearing Moths) στην Κρήτη

Τα παρακάτω είδη είναι αντιπροσωπευτικά είδη των σκόρων Coleophoridae που έχουν φωτογραφηθεί στο νησί της Κρήτης. Η ταυτοποίηση τους βασίζεται σε γενικές ενδείξεις· όντας πολύ μικρά σε μέγεθος, είναι πολύ δύσκολο να ταυτοποιηθούν, αν όχι μέσω μικροσκοπικής εξέτασης. Για περισσότερες πληροφορίες για κάθε είδος, επιλέξτε το κατάλληλο εικονίδιο. Η παρακάτω λίστα δεν είναι οριστική και περισσότερα είδη θα προστίθενται.

butterfliesofcrete.com