Είδη της Οικογένειας Drepanidae (Hooktip and False Owlet Moths)

Ακολουθούν ενδεικτικά είδη νυχτοπεταλούδων της οικογένειας Drepanidae που έχουν φωτογραφηθεί στο νησί της Κρήτης με περισσότερες πληροφορίες για κάθε είδος, επιλέγοντας το κατάλληλο εικονίδιο. 

butterfliesofcrete.com