Είδη της Οικογένειας Lecithoceridae (Long-horned Moths) στην Κρήτη

To είδος Lecithocera nigrana αποτελεί τον μοναδικό γνωστό εκπρόσωπο της οικογένειας Lecithoceridae στο νησί της Κρήτης. Περισσότερες πληροφορίες για το είδος ακολουθούν με την επιλογή του κατάλληλου εικονίδιου.

butterfliesofcrete.com