Είδη της Οικογένειας Psychidae (Psychids, Bagworm Moths) στην Κρήτη

Ακολουθούν ενδεικτικά είδη νυχτοπεταλούδων της οικογένειας Psychidae που έχουν φωτογραφηθεί στο νησί της Κρήτης με περισσότερες πληροφορίες για κάθε είδος, επιλέγοντας το κατάλληλο εικονίδιο. Η παρακάτω λίστα δεν είναι οριστική και περισσότερα είδη θα προστίθενται.

butterfliesofcrete.com